Facebook Pixel

Защита на личните данни

Съдържанието на този уеб сайт: “МЕТАГЕН" ЕООД („Сайтът“) е съобразено със Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба. 

Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни, както и за правата Ви да контролирате тези действия.

Вашето съгласие и нашата отговорност:

Като приемате Политиката за защита на личните данни на “МЕТАГЕН" ЕООД и в зависимост от избраните от Вас услуги, Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат автоматично обработени в съответния обем за маркетингови цели. “МЕТАГЕН" ЕООД запазва правото си да променя Политиката за защита на личните данни по всяко време, за което ще информира клиентите си по подходящ начин.

“МЕТАГЕН" ЕООД не обработва лични данни за лица под 18 години, без съгласието на техните родители или законни представители.

“МЕТАГЕН" ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на Сайта. Чрез обработката на Вашите лични данни и при спазване на тяхната поверителност, ние подготвяме съдържание, което би могло да съответства на Вашите потребителски предпочитания.

“МЕТАГЕН" ЕООД използва личните Ви данни единствено за целите, за които са събрани. Сигурността на Сайта се постига чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, проникване, изменение или разпространение на Вашите данни от неоторизирани лица.

“МЕТАГЕН" ЕООД не носи отговорност за защитата на данните извън обичайните мерки, които взима. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите данни, “МЕТАГЕН" ЕООД ги унищожава, освен ако действащото право не предвижда друго.

Лични данни, които обработваме:

Личните данни, които получаваме от Вас зависят от избраната от Вас услуга. Те се предоставят доброволно и са насочени към персонализиране на Сайта и получаваните от Вас рекламни материали, ако сте избрали подобна услуга.

Тези лични данни е възможно да са:

Собствено и фамилно име;

ЕГН;

Електронна поща;

Адрес за контакт;

Телефон за контакт.

Употреба на Бисквитки/Cookies

Вашите права:

Ако сте разрешили обработката на Ваши лични данни от “МЕТАГЕН" ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

достъп до предоставените от Вас лични данни и информация свързана с тяхното обработване;

заличавания, корекции или блокиране на лични данни при обработка противоречаща на Закона за защита на личните данни;

отказ от получаване на електронния бюлетин и електронни маркетингови комуникации. Тази опция може да бъде упражнена чрез изпращане на e-mail на електронен адрес: office@metagen.bg

Контакти за въпроси:

В случай, че имате въпроси относно начина, по който обработваме личните Ви данни или свързани въпроси моля свържете се с нас по някой от следните начини:

Обадете се на: 0884252222

Пишете на: office@metagen.bg